Wednesday, 30 March 2016

Indian cricket : धोनीच मॅन आॅफ द मॅचखरं म्हणजे मी काही क्रिडा समिक्षक नाही. पण प्रत्येकाला असत तसं क्रिकेटच वेड मलाही आहे. माझ्या क्रिकेट वेडाविषयी नंतर कधीतरी लिहीन. पण आजकाल खेळत नसलो तरी खेळण्याची उर्मी संपलेली नाही. कधीतरी