Sunday, 20 July 2014

Photographs of Miss India : मिस इंडिया

माझ्याकडे फार चांगला कॅमेरा नाही. खिशात असणाऱ्या मोबाईलचा कॅमेरा हेच माझं साधन. त्या कॅमेऱ्याचा पिक्सलही मी कधी विचारात घेत नाही. एखादी फ्रेम डोळ्यात बसली कि ती मी माझ्याजवळ असेल त्या कॅमेऱ्यानं शूट करतो पण त्याच कॅमेऱ्यानं मला हा असा मिस इंडियाचा फोटोही शूट करता येईल याची मला कल्पना नव्हती . तो हा फोटो -

No comments:

Post a comment